Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 32,00 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

1994 yılında kurulmuş olan Altınay Robot Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde oluşturulan savunma iş birimi tarafından 2006 yılında imzanlanan ilk savunma projesi ve ardından, 2014 yılında yurt içi ve yurt dışı tüm hedef sektörlere teknolojik ürünler ile katma değerli mühendislik hizmetleri sunmak ve savunma sanayinde ürünler geliştirmek üzere Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler San. Tic. A.Ş.’nin (Altınay Havacılık) kurulması ile şirket önemli bir ivme kazanmıştır. Şirketin 01.02.2021 tarihinde unvanı “Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Şirket bağlı ortaklıkları arasında Dasal Havacılık Teknolojileri A.Ş.’nin %51’ine, TAAC Havacılık Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin îse %50 oranında hisselerine sahiptir. Şirketin dahil olduğu Altınay Teknoloji Grubun’da şirket ve bağlı ortaklıkları dahil olmak üzere 7 şirket bulunmaktadır.

Şirket kara, deniz ve hava platformlarına yönelik ana sistem ve alt sistem seviyesinde ortaya koyduğu anahtar teslim çözümler ile yerli ve yabancı ihtiyaçları karşılamaktadır. Şirket’in ürünleri ve kritik alt sistemleri iç pazarda olduğu gibi uluslararası pazarda da yer almaya başlamıştır. Şirket kara deniz ve hava platformlarına yönelik yerli ve milli savunma sistemlerinin geliştirilmesinde büyük rol oynamakta olup faaliyet alanları 1) Hareket ve test sistemleri, 2) İnsansız sistemler, 3) Deniz sistemleri 4) Silah sistemleri 5) Mühimmat imha (DEMIL) ve kritik üretim sistemleri olarak bulunmaktadır.

Şirketin satış gelirleri 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönemde %101 oranında artarak 1,2mlr TL’ye yükselmiştir. 2023 yılındaki artışın temel sebebi Şirket’in artan iş hacmi çerçevesinde müşterileriyle yaptığı yeni projelerle ilgili anlaşmaların yanısıra yürütmekte olduğu projelerle ilgili müşterilerden aldığı ek siparişlerin artmasıdır.

Şirketin net karı 2023/12 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü bir artışla 335,3 mm TL’ye (2022/12: 33,1mn TL) yükselmiştir. 2023 yılı sonunda net kar marjı yıllık bazda, 22 baz puan artışla %28 olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

8-9-10 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı

32,00 TL

Hisse İşlem Kodu

ALTNY

Çıkarılmış Sermaye

200.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 35.294.118 TL

Ortak Satışı : 23.529.412 TL

-11.764.706 TL (Hakan Altınay)

-11.764.706 TL (Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)

Toplam: 58.823.530 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

235.294.118 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,00

Halka Arz Büyüklüğü

1.882.352.960 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilen toplam 58.823.530 TL nominal değerli payların;

- 40.588.236TL (%69) nominal değerli kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

- 588.235 TL (%1) nominal değerli kısmı Altınay Grubu Çalışanlarına,

- 17.647.059 TL (%30) nominal değerli kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%50: yeni tesis ve üretim teknolojileri ve yatırımlarında,

%15: test ve doğrulama teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür- Ge yatırımlarında,

%5: global satış ve pazarlama ağı yatırımları,

%15: işletme sermayesinin güçlendirilmesi,

%5: finansman ve borç ödemelerinin,

%10: şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.

Satmama Taahhüdü

-İhraççı , şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

-Ortaklar , 1-) Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle borsada satışı da kapsayacak şekilde, sahip olduğu halka arza konu olmayan şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, borsa dışında satmayacağını, Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışla konu payları alanların, kısıtlamalara tabi olduğunu hususunun alıcılara bildirileceğini,

2-)Şirket sermayesinde sahip olduğu payların (halka arz edilen kısım hariç) 180 gün boyunca Borsa’da veya Borsa dışında satılmayacağını veya başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceğini,

3-)Şirket nezdinde sahip olduğu payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle payların halka arz fiyatından bağımsız olmak üzere hiçbir şekilde Borsa’da satılmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışla konu payları alanların, kısıtlamalara tabi olduğu hususunun alıcılara bildirileceğini beyan ve taahhüt etmiştir.

Fiyat istikrarı

Halka arzdan elde edilen gelirin %25’i ile payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, 15 gün süre ile Fiyat istikrarı işlemleri planlanmaktadır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

03.05.2024: https://www.altinaysavunma.com/uploads/docs/G%C3%BCncel%20Arz%20Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/1714760371_spk-onayli-izahname.pdf