Temerrüt

VİOP’ta Temerrüte Düşme

Teminat tamamlama çağrısının, belirtilen sürede (T+1 günü saat 15:00'a kadar) yerine getirilmemesi durumunda müşteri hesabı temerrüde düşer.

Temerrüt nedir?

Borçlu olan tarafın borcunu zamanında ve belirlenen kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmemesi borçlu temerrüdü; alacaklının alacağını zamanında ve kurallara uygun bir şekilde tahsil etmemesi veya kabul etmemesi durumu ise alacaklı temerrüdü olarak tanımlanır.

VİOP’ta Temerrüde Düşen Üye İçin Uygulanacak Kanuni Takip

Temerrüde düşülmesi durumunda, hesaba ait açık pozisyonlar resen likidite edilir. Yükümlülüğün buna rağmen karşılanmaması durumunda ise, Takasbank, takas üyesinin Takasbank bünyesindeki tespit edilmiş diğer hak ve alacaklarına da, yükümlülüğün karşılanması için başvuruda bulunabilir.

Temerrüdün T+2 günü EFT saatinden sonra karşılanması ya da sonraki günlere sarkması durumunda ise, ikinci temerrüde düşülmüş sayılır. İkinci temerrüde, BIST Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalar arası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranından en yüksek olanının 1 katı oranında temerrüt faizi uygulanır.

VİOP’ta Teminat Tamamlama Çağrısı Biterse Ne Olur? aç

Yatırımcının teminat tamamlama çağrısı ile bilgilendirilmesi sonrası eğer yatırımcının aynı gün içinde saat 14:00'a kadar başlangıç teminatını tamamlamadığı durumlarda sistem tarafından bakiye yetersizliği olan pozisyon otomatik olarak kapatılır. 
 

VİOP’ta Teminat Tamamlanmazsa Ne Olur? aç

Teminat istenen zamanda tamamlanmazsa da kontrat, borsa (veya aracı kurum) tarafından tüm teminat kaybedilmeden önce (genellikle otomatik olarak) kapatılıyor.

VİOP’ta Temerrüt Faizi Nedir? aç

Temerrüt faizi, taahhütlerin gerektirmiş olduğu ödemeleri yapmayan borçlu kişinin veya daha önceden belirlenmiş süre içerisinde menkul kıymetler teslimatlarını yapmayan borsa üyelerinin borcuna eklenmiş faize verilen isimdir.

VİOP Temerrüde Düşerse Ne Olur? aç

Takasbank'a yatırılması gereken miktarların ve diğer sorumlulukların vaktinde gerçekleştirilememesi ve ödenmemesi durumu borsada temerrüt olarak tanımlanır. Borsada gerçekleştirilen işlemlerin sonucunda, teminat açığı bulunan hesaplara Takasbank açısından ''teminat tamamlama çağrısı'' yapılmaktadır. Bu çağrının belirtilmiş olan vakitte (T+1 günü saat 15:00’a kadar) yerine getirilememesi vaziyetinde müşterinin hesabı temerrüde düşer. Bu zaman aralığında teminat açığı kapatılmış olursa birinci temerrüde düşürülerek müşteriye TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda ya da Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı’nda oluşan gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranından en yüksek seviyeli olanının bir kat oranında temerrüt faizi uygulanmaktadır. 
 

Temerrüdün belirlenmiş olan vakitten sonra karşılanması veya daha sonraki günlerde ödenmesi durumundaysa ikinci temerrüde düşülmüş olacaktır. İkinci temerrüdün oluşmasıyla beraber bu defa, uygulanmış olan faiz oranının üç katına çıktığını belirtmek gerekir. Temerrüdün ilerleyen günlere kalmış olmasıyla beraber temerrüt faizi hesaplaması yapılırken temerrüde kalınan süre içerisinde her gün adına geçerli olan faiz oranı kullanılmaktadır. Sorumlulukların belirtilmiş vakit içerisinde yerine getirilmemesi vaziyetinde; 
- Teminatlar, Takasbank açısından nakde dönüştürülebilir,
- Açık olan pozisyonlar seans içerisinde alakalı borsa ya da üye açısından likide edilebilir.
- Sorumluluğun bunlara karşın gerçekleştirilmemesi vaziyetinde ise Takasbank, sorumluluğun karşılanması adına üyenin Takasbank bünyesindeki ispat edilmiş başka alacaklarını ve haklarını temin etmek adına başvuru yapabilir. 
 

VİOP Temerrüde Düşen Teminatlar Nemalandırılır mı? aç

VİOP hesaplarınında bulunan tüm TL teminatları, Takasbank Fon Yönetimi tarafından mümkün olan en iyi şartlarda nemalandırılır. VİOP müşteri teminatları müşteri nam ve hesabına Takasbank bünyesinde saklanır. Bu çerçevede de VİOP müşterilerinin hesaplarında bulunan tüm TL nakitler günlük olarak nemalandırılır, döviz hesapları için ise nema geliri söz konusu olmaz.

Nemalandırma faiz oranı ise Takasbank Fon Yönetiminin limitlerine göre belirlenir. Takasbank nemalandırılacak olan hesaplara uygulayacağı günlük faiz oranı belirlenmesinde günün koşullarına göre en iyi şartlarda nemalandırma prensibini uygular. aç

VİOP hesaplarına uygulanan nema gelirinin hesaplara aktarılması ise T+1 gün sonra yani ertesi gün piyasa açılmadan saat 09:00 – 09:30 arasında gerçekleşir. Bu arada 15:40’dan önce üye hesaplarda bulunan TL teminatlarına nemalandırma yapılır. Bu saatten sonra hesaba yatırılan nakit teminatlar ise nemalandırılmaz.