Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, halka arz ediliyor

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Şirket, 05.07.2011 tarihinde “Denizli Yeşilkent İnşaat ve Turizm İşletme A.Ş. ünvanı ile kurulmulştur.23.07.2012 tarihinde Şirket merkezi Denizli’ye taşınmış olup 17.10.2012 tarihinde şirket’in unvanı “Batı Ege Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret A.Ş.” olarak değiştirilmiştir. Şirket , 20.07.2023 tarihli Kurul kararını takiben, 16.08.2023 tarihinde tescil edilerek “Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” unvanını almış olup gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

Şirketin portföyünde : Batı Efe GYO Gayrimenkul Portföyü toplamda 3.152,10mn TL değerindedir.

  • Aqua City Sitesi,
  • Aquamall AVM,
  • Metro Market Binası,
  • Denizli’de 119bin metrekare arsa alanı bulunmaktadır.

Ortaklık Yapısı: Şirketin mevcut pay sahipleri Deniz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (pay sahiplik oranı %41,5), Hürsan Havlu Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ. (pay sahiplik oranı %9,0) Sinpaş Yapı Endüstri A.Ş. (pay sahiplik oranı %47,5,) ve gerçek kişi Derya Baltalı (pay sahiplik oranı: %2,0) şeklindedir.

Finansal Bilgiler : Şirketin 2023/06 dönemine ilişkin net dönem karı 294,78mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net dönem karı 69,77mn TL’de bulunmaktadır. Satış geliri 2023/06 döneminde 36,81mn TL ile bir önceki yıla göre (2022/06: 47,25mn TL) %22 azalış göstermiştir. Şirketin esas faaliyet karı 2023/06 döneminde 30mn TL, 2022/12 sonunda 64,45mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Hisse İşlem Kodu

BEGYO

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

30 Kasım – 1 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

3,00 TL

Çıkarılmış Sermaye

525.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 290.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

815.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%35,58

Halka Arz Büyüklüğü

870.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal yatırımcılar: Her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri’nin önerisi dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir .

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Aquacity Sitesi’nde yer alan F2 Bloğun inşaatının finansmanı: %3-%5

3 farklı bankaya 02.11.2023 tarihi itibarıyla 724.612.180,74 TL olan mevcut kısa ve uzun vadeli finansal borçların ödenmesi : %87-%90

İlişkili taraflara olan borçların bir bölümünün ödenmesi : %5-%10

Tahsisat Grubu

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : 203.000.000 TL nominal değerli kısmı (%70)

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : 58.000.000 TL nominal değerli kısmı (%20)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar : 29.000.000 TL nominal değerli kısmı (%10)

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

24.11.2023: https://batiegegyo.com.tr/media/2023/11/Onayli-I-zahname-1700848369.pdf

Taahhütler

İhraççı; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlete ilişkin düzenleyici kurum,borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, şüpheye mahal vermemek adına Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından fiyat istikrarı işlemlerinden edinebilecekleri payların, yukarıdaki sınırlamalardan hariç tutulacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Ayrıca Fon Kullanım Raporu’nda bahsi geçen harcamalar dışında halka arzdan elde edilecek fonun, döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmayacağı da kabul beyan ve taahhüt edilmilştir.

Ortaklar; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlete ilişkin düzenleyici kurum,borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, şüpheye mahal vermemek adına Şirket paylarının, Şirket izahnamesinin onay tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca Bors İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.