Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde, 14,50 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle halka arz ediliyor

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde, 14,50 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Şirket fiili olarak yaş çayların işlenerek kuru çay üretilmesi ve kuru çayların paketlenip satılması ile aynı zamanda bitki ve meyve çaylarının paketlenip satılması konuları ile iştigal etmektedir. Efor Çay'ın dökme, demlik, bardak poşet, bitki, meyve form çayı olmak üzere 55 farklı ürünü bulunuyor. Şirketin bağlı ortağı Efor Gübre Madencilik fiili olarak kömür ve kömürden veya petrolden elde edilen diğer katı yakıtlar ile kimyevi gübre alım satımı ile iştigal etmektedir.

Şirket bugün itibarıyla; Trabzon-Of, Artvin-Arhavi'de iki yaş çay üretim tesisi ve İstanbul-Tuzla'da çay paketleme tesisi olmak üzere toplam 49.000 m2'lik üç tesisinde 60.000 ton yıllık üretim kapasitesine sahiptir. Efor Çay'ın bağlı ortaklığı Efor Gübre ise Samsun Tekkeköy'de toplam 36.000 m2 alanda, 18.000 m2 kapalı depolama alanı, 1.200 m2 idari binası ve 11.219 m2 antrepo alanıyla faaliyetlerine devam ediyor. Yıllık 59.000 ton gübre satışı gerçekleştiren şirket, 2024 yılında gübre üretimine başlamayı hedefliyor. Efor Çay'ın madencilik alanındaki kömür faaliyetini ise Samsun, Rize ve Trabzon'da yer alan toplam 32.900 m2'lik tesislerinde sürdürüyor. Bu faaliyetleri doğrultusunda şirketin yıllık 329.000 ton kömür satışı bulunuyor.

Özet Finansal Bilgiler :

Şirketin toplam varlıkları 2024 yılı Mart ayında bir önceki yıl sonuna göre %1 oranında artış göstermiştir. Toplam Varlıklar 2023 yılında 2022 yılına göre %32 artış göstererek, 4,4mlr TL’ye çıkmıştır. Şirketin toplam yükümlülüklerinde 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023 yılına göre %2 oranında azalış gerçekleşmiştir. 2023 yılında 2022 yılına göre %9 oranında artış göstermiş olup, bu artışın temel sebebi kısa ve uzun vadeli borçlanmalar ile ticari borçlar kalemlerinin artması olmuştur.

Şirketin hasılatı 2021, 2022, 2023 ve 2024/03 dönemlerinde sırasıyla 2,6mlr TL, 6,0mlr TL, 5,96mlr TL ve 991,6mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2022 ve 2023 yıllarında hasılatı bir önceki yıllara göre sırasıyla %129 ve %-1 olarak değişmiştir. Şirketin net dönem karı; 2021, 2022 ve 2023 dönemlerinde sırasıyla 179,1mn TL, 165,4mn TL ve 562,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 2021, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla %6,82, %2,75 ve %9,43 olmuştur. Net dönem karı 2023/03 ve 2024/03 dönemlerinde sırasıyla 69,5mn TL ve 64,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2023/03 döneminde %7,46 olan net kar marjı, 2024/03 döneminde %6,52’ye gerilemiştir.

Hisse İşlem Kodu

EFORC

Satış Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

26-27-28 Haziran 2024

Halka Arz Fiyatı

14,50 TL

Çıkarılmış Sermaye

300.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 63.000.000 TL

Ortak Satışı :27.000.000 TL

Toplam: 90.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

363.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%24,8

Halka Arz Büyüklüğü

1.305.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

–Yatırımlar %25

–Girişim sermayesi yatırımı %5

–Finansal borçların ödenmesi %30

– İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması %40

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garanti verilmemektedir. Halka arz gelirinin %20’si fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.

Taahhütler

İhraççı : Şirket tarafından Halka Arz Edilen Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağı, bu süre boyunca yeni bir satış ve halka arz yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağı konularında taahhütte bulunulmuştur.

Ortaklar : Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, borsada ya da dışında satmayacağın, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emirle ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

14.06.2024: https://halkyatirim.com.tr/HalkaArz/eforc/Efor_Cay_Onaylı_İzahname.pdf