Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.15-16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.15-16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde 70,00 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Şirket’in ana hizmet ve faaliyetleri proje taşımacılığı, vinç ve ekipman kiralama ile montaj ve depolama hizmetlerinden oluşmaktadır. Şirket , fiili durumu itibarıyla enerji, petrokimya, petrol ve gaz, alt yapı inşaat ve gemi inşa sektörlerinde ağıt yük taşımacılığı da dahil olmak üzere proje taşımacılığı, vinç ve ekipman kiralama, montaj ve depolama hizmetleri ile kullandığı ekipmanların kurulumları, devreye alınması, saha test hizmetlerinin verilmesi, arıza bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket proje taşımacılığı başta olmak üzere sunulan bütün hizmetler bakımından nihai işletme sahibine gerek duyduğu lojistik, depolama, ekipman ve personel tedariki ile montaj ve mühendislik dahil tüm hizmetleri bir ürün olarak sunmaktadır.

Şirketin mevcut paylarının %66’sına sahip Abdullah Altunkum, %10’una sahip Samet Gürsu, %5’ine sahip Cemalettin Gürsu, %3’üne sahip Seddar Sacid Gürsu ve %2’sine sahip Sena Gürsu’dur. Şirketin sermayesinde tek pay sahibi olan doğrudan iştirakleri Gürmaksan, Hareket Özbekistan, Hareket Ukrayna, Hareket Kazakistan, Hareket Polonya, Hareket Almanya, Hareket MENA, Hareket Uganda, Hareket Suudi Arabistan bulunmaktadır. Şirket, Hareket Katar’ın %49, Hareket Abu Dabi’nin %80 oranında pay sahibidir.

Şirketin satış gelirleri 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönemde 1.593,6mn TL ile 2022 yılına göre %4,58 azalmıştır (2022/12: 1.670,1mn TL). Şirketin net dönem karı 2023/12 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre güçlü bir artışla 1.066,0mm TL’ye (2022/12: 275,6mn TL) yükselmiştir. Brüt kar marjı 2023 yılında yıllık 5,0 puan artışla %36,18 seviyesinde gerçekleşmiştir. (2022: %31,2) 2023 yılı sonunda net kar marjı yıllık bazda, 22 baz puan artışla %66,9 olarak gerçekleşmiştir (2022/12: %16,5)

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

15-16-17 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı

70,00 TL

Hisse İşlem Kodu

HRKET

Çıkarılmış Sermaye

96.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 19.200.000 TL

Ortak Satışı : 4.800.000 TL

-3.168.000 TL (Ahmet Altınkum)

- 672.000 TL (Abdullah Altınkum)

- 480.000 TL (Samet Gürsu)

-240.000 TL (Cemalettin Gürsu)

- 144.000 TL (Seddar Sacid Gürsu)

- 96.000 TL (Sena Gürsu)

Toplam 24.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

115.200.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,83

Halka Arz Büyüklüğü

1.680.000.000 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilen toplam 24.000.000 TL nominal değerli payların ;

- 17.760.000 TL nominal değerdeki (%74) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a

- 6.000.000 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a

- 240.000 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Hareket Grup Şirketi Çalışanlarına gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi,

Yurt içi kurumsal yatırımcı’ya verilecek pay miktarına, Konsorsiyum Eş Liderleri’nin önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%50-60: Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları,

%20-25: Finansal borçların ödenmesi,

%20-25% Şirket’in işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.

Satmama Taahhüdü

-İhraççı , şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunmuştur.

-Ortaklar , Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle borsada satışı da kapsayacak şekilde, sahip olduğu halka arza konu olmayan şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, borsa dışında satmayacağını, Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilemeyeceği, ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Fiyat istikrarı

Halka arzdan elde edilen gelirin %50’si ile payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, 30 gün süre ile Fiyat istikrarı işlemleri planlanmaktadır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

10.05.2024: https://www.hareket.com/uploads/references/SPK_Onayl_____zahname.pdf