Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde 55,00 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Faaliyet Alanı: Horoz Lojistik, 1998 yılında yurt içi ve yurt dışı taşımacılık ve lojistik hizmetler üretmek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Şirket, uluslararası karayolu taşımacılığı, yurt içi karayolu taşımacılığı, depoculuk, ülke genelinde parsiyel ürün dağıtımı ve e-ticaret depoculuğu alanlarında hizmetler sunmakta olup 3. parti lojistik hizmetler sağlayan bir operatördür. Horoz Lojistik, sunduğu hizmetler ile birçok farklı sektöre de hizmet sağlamaktadır. Beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik, otomotiv yedek parçaları, ayakkabı, mobilya ve perakende Şirket’in sektör bazlı müşteri konsantrasyonun olduğu iş kollarıdır. Horoz Lojistik Türkiye geneline yayılmış toplam 90 lokasyonda operasyonel faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu lokasyonlardan 72 tanesi; Şirket’in depolama ve dağıtım operasyonlarını yürüttüğü tesislerdir.

Özet Finansal Bilgiler: Şirket’in hasılatı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönemde bir önceki yıla göre %33,31 artarak 5,5mlr TL’ye yükselmiştir. Söz konusu dönemde meydana gelen artışın nedenleri, mevcut iş hacminin miktarsal olarak büyümesi, yeni faaliyet gösterilmeye başlanan alanlarda kaydedilen hasılat gelişimi ile piyasa koşulları kapsamında fiyat artışları olarak öne çıkmaktadır. Büyümeyi destekleyen en büyük gelir kalemi yurt içi dağıtım operasyonlarıdır. Brüt kar 2023 yılında 2022’ye göre %70,09 artışla 484,1mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %8,88 (2022: %6,96) olarak gerçekleşmiştir.2023 yılında efektif maliyet yönetimi nedeniyle brüt kar marjı yükseliş göstermiştir. Şirketin 2023 yılında ana ortaklık net dönem karı yıllık %55,3 düşüşle 136,4mn TL’ye gerilemiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

29-30-31 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı

55,00 TL

Hisse İşlem Kodu

HOROZ

Çıkarılmış Sermaye

72.488.084 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 18.000.000 TL

Ortak Satışı : 2.500.000 TL (Taner Horoz)

Toplam: 20.500.000 TL

Ek Ortak Satışı: 4.100.000 TL (Taner Horoz)

Ek Satış ile Toplam: 24.600.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

90.488.084 TL

Halka Açıklık Oranı

%22,65 (Ek satış dahil: %27,19)

Halka Arz Büyüklüğü

1.127.500.000 TL (1.353.000.000 TL Ek Satış Dahil)

Tahsisat Grupları

Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 20.500.000 TL nominal değerli payların;

- 15.375.000 TL nominal değerdeki %75 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a,

- 5.125.000 TL nominal değerdeki %25 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiştir.

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcı için eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara verilecek pay miktarına halka arz eden pay sahibi ve ihraççı tarafından karar verilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Elektrikli Araç Satın Alımı: %10-15

Güneş Enerjisi Santrali Kurulması: %10-15

E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi %20-25

Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi: %5-10

İşletme Sermayesi Finansmanı: %40-45

Satmama Taahhüdü

İhraççı , şirket tarafından Halka Arz Edilen Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları dahil olmak üzere, Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, sahip olduğu şirket paylarını, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satlmacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceği doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Ortaklar , Şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, fiyat istikrarı işlemleri sonunda geri alınmış olan payların da Borsa’da işlem görmeyi takip eden bir yıl süreyle tekrar satış konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Fiyat istikrarı

Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortağa ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si kadar kaynak kullanılacaktır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

24.05.2024: https://izahname.horoz.com.tr/SPK_Onayli_Izahname.pdf