IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 27-28-29 Mart 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 27-28-29 Mart 2024 tarihlerinde 10,00 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

Şirket, elektrik üretim tesisi kurulması, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi, kurulan veya devralınan tesislerin işletmeye alınması, işletilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ve lisanslı üretim santralleri işleten özel amaçlı şirketler niteliğindeki bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, bir enerji platformu niteliğindeki yenilenebilir enerji üretim portföyünü yönetmektedir. Şirketin faaliyetteki kurulu gücünün tamamı HES’lerden oluşmaktadır. Şirketin toplam 400,76MWm/387,98MWe kurulu gücünde 9 adet lisanslı hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Şirket, IC Grup Şirketleri arasındadır ve IC Grup Şirketleri’nin ana holding şirketi, IC Holding’tir. Şirketin bağlı ortaklıkları, İçtaş Yenilenebilir, Trabzon Enerji ve İçtaş Güneş’tir. Bağlı ortaklıkların tamamı, elektrik üretim faaliyeti ile iştigal etmektedir.

Şirketin 2023 yılında hasılatı bir önceki yıla göre %8,52 azalışla 2.888mn TL olmuştur (2022: 3.157mn TL). Brüt kar 2022’de 2.194mn TL iken 2023 yılında 1.294mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin net dönem karı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal yılda 1.284mn TL olmuştur. Net kar 2022 yılına göre %61,0 azalmıştır. Şirketin FAVÖK karı 2023 yılında 2.279mn TL ile bir önceki yıla göre %15,56 azalmıştır (2022: 2.699mn TL). Şirketin 2021-2023 arasında FAVÖK YBBO (yıllık bileşik büyüme oranı) %29,7’dir. Son dönemlerde %80 seviyelerinde bir FAVÖK marjı yakalanmıştır (2021:%80; 2022: %86; 2023:%79).

Şirketin net finansal borç/FAVÖK oranı 2023 yılında 4,2x’te bulunmaktadır. Şirketin net finansal borç/FAVÖK oranı 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 10,5x ve 3,8x’te bulunuyordu. Artan döviz kuruna rağmen hem Net Finansal Borç hem de Net Finansal Borç/FAVÖK oranı azalan bir eğilim göstermiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

27-28-29 Mart 2024

Halka Arz Fiyatı

10,00 TL

Hisse İşlem Kodu

ENTRA

Çıkarılmış Sermaye

1.618.013.677 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 226.986.323 TL

Ortak Satışı : 142.579.394 TL (IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.)

Toplam: 369.565.717 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

1.845.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,03

Halka Arz Büyüklüğü

3.695.657.170 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilen toplam 369.565.717 TL nominal değerli payların;

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: %75 (277.174.288 TL)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar: %25 (92.391.429 TL)

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi

Yurt içi kurumsal yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderleri’nin önerileri de dikkkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Bağıştaş GES Projesi: %8- %15

Erzin-2 GES Projesi: %25-%55

Depolamalı RES ve GES Projeleri: %10-%20

Yeni Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları: %25- %40

Satmama Taahhüdü

İhraççı ve ortaklar için 1 yıl.

Fiyat İstikrarı

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

22.03.2024: https://cms.icenterra.com.tr/storage/files-store/611884981391723428/ic-enterra-onayli-izahname.pdf