Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor.

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde 30,50 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Şirketin faaliyet konusu, her türlü tekstil ve aksesuar ürününün tasarımını yaparak ürettirmek ve (i) yurt içi ve yurt dışında kendi işlettiği veya Franchise Alanlar tarafından işletilen mağazalar (perakende satış), (ii) internet sitesi olan koton.com ile şirket mobil uygulamasını kapsayan e-ticaret kanalı ile yerel ve uluslararası çevrimiçi (online) pazaryerleri dahil e-ticaret kanalları üzerinden perakende satışı ile (iii) toptan satışını yapmaktır. 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yılda, Türkiye perakende, yurt dışı perakende, toplam e-ticaret (internet sitesi, mobil uygulama ve pazaryerleri dahil) ve toplam toptan satışlar, gelirisin sırasıyla %52,9, %31,5, %10,7 ve %4,9’unu oluşturmuştur. 2023 yılında Koton Grubu’nun monobrand mağaza sayısı 437’ye ulaşmıştır. Bunlar, 212’si Türkiye’de, 115’i yurt dışında olmak üzere 327 adet doğrudan işletilen mağazayı ve 29’u Türkiye’de, 81’i yurt dışında olmak üzere 110 adet Franchise mağazayı içermektedir.

Şirketin satış gelirleri 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönemde %7,35 oranında artarak 17,2mlr TL’ye yükselmiştir. Bu artış temel olarak artan müşteri talebi ve mağazaların metrekare bazında artan verimliliğinden kaynaklanmıştır. Şirketin dönem net karı 2023 yılında bir önceki yıla göre %3,25 artışla 1,8mlr TL’ye yükselmiştir. 2023 yılı sonunda net kar marjı yıllık bazda, 0,41 puan düşüşle %10,50 olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

30 Nisan-2-3 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı

30,50 TL

Hisse İşlem Kodu

KOTON

Çıkarılmış Sermaye

795.500.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 34.150.000 TL

Ortak Satışı : 102.450.000 TL

94.350.000 TL (Nemo Apparel B.V.)

4.050.000 TL (Yılmaz Yılmaz)

4.050.000 TL (Şükriye Gülden Yılmaz)

Toplam: 136.600.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

829.650.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%16,46

Halka Arz Büyüklüğü

4.166.300.000 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilen toplam 136.600.000 TL nominal değerli payların;

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: %84,5 (115.427.000 TL)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar: %15 (20.490.000 TL)

Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar: %0,5 (683.000 TL)

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi

Yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılacak pay miktarına Konsorsiyum Lideri ve Konsorsiyum Eş Lideri’nin önerileri de dikkate alınarak Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları: %30-40

Net işletme sermayesi: %60-70

Satmama Taahhüdü

İhraççı , şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını ve şirketin dolaşımdaki pay miktarını bu suretle artırmayacağını, şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Ortaklar , şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl geçene dek borsada satışı da kapsayacak şekilde, sahip olduğu halka arza konu olmayan şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, borsa dışında satmayacağını, Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

26.04.2024: https://www.isyatirim.com.tr/SiteAssets/pdf/koton_halka_arz/koton_spk_onayli_izahname.pdf