Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor.

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde 37,39 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

2006 yılında kurulmuş olan Lila Kağıt, Tekirdağ Çorlu yakınlarında Ergene ilçe sınırları içerisindeki Ergene 2 OSB’de yer alan fabrikada, konverting temizlik kağıdı ve kağıt üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirket ürettiği ürünlerle markalı konverting alanındaki faaliyetlerini, yurt içi pazarı için Sofia, Maylo, Ultra Berrak; yurt dışı pazarı için Nua, ev dışı tüketim için Nua Professional markaları ile sürdürmektedir. Şirketin toplam satışlarının önemli bir bölümü bobin satışlarından elde edilmekte olup, bobin satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı 2023 yılında %62 olmuştur. Bobin ihracatının toplam bobin satışları içerisindeki payı ise 2023’te %95 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı satışların şirketin toplam satışları içerisindeki payı 2023 yılında %69’dur. Şirketin faaliyetlerine etki eden faktörler arasında; makroekonomik gelişmeler ve Pazar belirsizlikleri, ithalat politikaları ve müşteri kredi riski bulunmaktadır.

Şirketin toplam satış hasılatı 2023 yılında 9,36mlr TL olmuştur. Şirket satış gelirlerinin TL karşılığı 2023 yılında bir önceki yıla göre %26 oranında azalış gösterirken, ABD doları cinsinden karşılığı %21 oranında azalmıştır. Değişimin temel sebepleri; 1) 2023 yılı toplam satış tonajı bir önceki yıla göre %3 düşerek 186bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2) 2023 yılında şirket satışlarının %69’u ihracat satışlarından oluşmaktadır, ABD doları kuru ve Avro kuru bir önceki yıl ortalamasına kıyasla, sırasıyla, %43,48 ve %47,92 (TCMB Döviz Alış Kuru Yıl Ortalaması) oranında artış göstermiştir. Döviz kurlarındaki artış oranı 2023 yılı yıllık enflasyon oranı %64,77’in altında kaldığı için ve 31 Aralık 2022 satışları 31 Aralık 2023 satın alım gücü esasına göre ifade edildiğinden enflasyona göre düzeltilmiş olan finansal tablolarda yer alan 2023 yılı satışlarının TL karşılığı 2022 yılına göre %26 oranında azalmıştır. 3) 2023 yılında 2022 yılına kıyasla ABD doları cinsinden selüloz hammaddesinin ton başı fiyatının düşmesi, ABD dolar cinsinden ortalama satış fiyatının bir önceki yıl göre %19 oranında düşmesine sebebiyet vermiştir.

Şirketin net dönem karı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal yılda 224,5mn TL olmuştur. Net kar 2022 yılına göre %89,04 düşüş göstermiştir. 2022 yılında %16,29 seviyesinde bulunan net kar marjı 2023 yılında %2,40’a gerilemiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

30 Nisan-2-3 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı

37,39 TL

Hisse İşlem Kodu

LILAK

Çıkarılmış Sermaye

500.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 90.000.000 TL

Ortak Satışı : 30.000.000 TL

5.172.000 TL (Orhan Öğücü)

3.234.000 TL (Celal Öğücü)

3.999.000 TL (Aydın Öğücü)

3.096.000 TL (Hatice Öğücü)

2.670.000 TL (Burcu Öğücü Giritli)

2.178.000 TL (Alp Öğücü)

2.070.000 TL (Duygu Öğücü)

1.956.000 TL (Huriye Öğücü)

1.674.000 TL (Nuray Darıcı)

1.527.000 TL (Murat Öğücü)

1.518.000 TL (İrem Öğücü Öngen)

453.000 TL (Nazlı Gözübüyük)

453.000 TL (Onur Öğücü)

Toplam: 120.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

590.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,34

Halka Arz Büyüklüğü

4.486.800.000 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilen toplam 120.000.000 TL nominal değerli payların;

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: %70 (84.000.000 TL)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar: %20 (24.000.000 TL)

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %10 (12.000.000 TL)

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi

Yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılacak pay miktarına Konsorsiyum Liderleri’nin önerileri de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Erzurum Fabrika Yatırımı: %30

Ergene Fabrika Yatırımları: %15

Yenilenebilir Enerji Yatırımı: %15

İşletme Sermayesi: %30

Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması: %10

Satmama Taahhüdü

İhraççı , şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Ortaklar , şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle, sahip oldukları şirket paylarını, borsa dışında ya da dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde Borsa İstanbul’da satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

26.04.2024: https://lilakagit.com/wp-content/uploads/2024/04/Izahname.pdf