Limak Doğu Anadolu Çimento San. Ve Tic. A.Ş. 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. Ve Tic. A.Ş. 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde 16,20 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketin ana faaliyet konusu klinker ve çimento üretimi ve pazarlaması ile yurt içi ve yurt dışı satışıdır. Şirket, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Şanlıurfa şehrinde bulunan tesisinde klinker ve çimento üretimi için entegre bir çimento fabrikası işletmektedir. Urfa Fabrikası 30 Eylül 2023 itibarıyla yıllık toplam 1.485.000 ton klinker ve 2.201.760 ton çimento üretim kapasitesine sahiptir.

Üretim maliyetleri içerisinde hammadde ve enerji önemli kalemleri oluşturmaktadır. Hammaddeler 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemdeki toplam üretim maliyetlerinin %9,7’sini, toplam enerji maliyetleri ise %69,5’ini oluşturmuştur.

Klinker ve çimento sektöründe gerçekleştirilen satışlarda ürünün nakliye maliyeti müşteriler için satıcı seçiminde belirleyici ve önemli bir faktördür. Türkiye’de klinker ve/veya çimento almak isteyebilecek olan her alıcının kendi lokasyonuna yakın bir veya birden fazla üretici/satıcı bulunmaktadır. Ayrıca çimentonun niteliği ve tabi olduğu yasal düzenlemeler gereği raf ömrü kısadır ve uzun nakliye süreçlerine uygun bir ürün değildir. Bu sebeplerden dolayı, şirketin en önemli satış pazarı, Urfa Fabrikası’nın merkezinde bulunduğu 100 ila 150 kilometrelik yarıçapı olan bir bölgedir. Dolayısıyla da, şirketin satışları içerisinde Urfa Fabrikası’nın bulunduğu Şanlıurfa ili ve ilçeleri, yakın bir il olan Adıyaman ili ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalanına yapılan satışlar büyük bir çoğunluk oluşturmaktadır.

Şirket hasılatı 9A23’te yıllık %74,6 artışla 1,4mlr’a ulaşmıştır. Şirketin gelirinin %94,7’si çimento satışlarından elde edilen gelirlerden, kalan kısmı ise yarı mamul (klinker) satışlarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Satışların maliyeti ise 9A23’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,9 artışla 762,2mn TL olmuştur. Şirketi etkileyebilecek risklere bakıldığında, nakliye ve navlun fiyatlarındaki artış şirketin giderlerinde ya da ihracat hacminde olumsuz etkiler yaratabilir. Şirketin net dönem karı 2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %175,9 artışla 689,2mn TL olmuştur. Şirket 2022 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla 395mn TL ve 53,7mn TL net kar elde etmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

14-15-16 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı

16,20 TL

Hisse İşlem Kodu

LMKDC

Çıkarılmış Sermaye

386.179.700 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 130.000.000 TL

Ortak Satışı: 25.930.000 TL (Limak Çimento San. Ve Tic. A.Ş.)

Toplam: 155.930.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

516.179.700 TL

Halka Açıklık Oranı

%30,21

Halka Arz Büyüklüğü

2.526.066.000 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilecek toplam 155.930.000 TL nominal değerli payların;

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: %70 (109.151.000 lot)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar %30 (46.779.000 lot)

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Ergani Fabrikası’nın devralınması: %100

Satmama Taahhüdü

İhraççı ve ortaklar için 1 yıl.

Fiyat İstikrarı

BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Halk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak, Halk Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. Halk arz gelirinin %20’si Halk Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

09.02.2024: https://halkyatirim.com.tr/HalkaArz/limak/%C4%B0zahname.pdf