Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi, 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

Onur Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi, 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde 49,50 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Onur Yüksek Teknoloji (OYT), 1980 yılında Ankara’da süresiz olarak kurulmuştur. Şirket kuruluş yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO bünyesindeki çeşitli unsurların kritik haberleşme ihtiyaçlarına yönelik projelerde HF/VHF/UHF telsiz sistemleri tedariki ve entegrasyonlarını gerçekleştirmiştir. OYT, gerçekleştirdiği projelerden edinilen mühendislik altyapısı sayesinde 2000’li yıllardan itibaren hem sivil hem savunma sanayi projelerinde uluslararası firmaların iş ortağı, alt yüklenicisi veya ortağı olarak yer almaya başlamıştır. Şirketin uzmanlık alanları arasında; İletişim ve Havacılık Teknolojileri (Ses Haberleşme Sistemleri, Veri Haberleşme Sistemleri, Havacılık Sistemleri Entegrasyonu) ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Elektrik Üretimi ve Ticaret Amaçlı GES ve RES Yatırımları, Santral Sahası ve Proje Geliştirme, GES Tesisleri İçin Anahtar Teslimi EPC Hizmetleri, GES Tesisleri İçin Güneş Takip Sistem Çözümleri Tasarım ve Üretimi) bulunmaktadır.

Şirket hasılatı 2023 yılında bir önceki yıla göre %3 azalarak 589,3mn TL (2022: 605,3mn TL) olmuştur. Şirketin iletişim ve havacılık teknolojilerinden elde ettiği gelirlerin yaklaşık %97’si döviz bazlı olup, geri kalan gelirleri de TL eskalasyona tabidir. Şirketin yenilenebilir enerji teknolojileri gelirlerinin tamamı döviz bazlıdır. Şirketin net karı 2023’te 2022’ye göre %69 düşüş ile 84,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında proje karlılıklarının bir önceki yıla göre düşük olması ve finansman giderinin %27 oranında artış göstermesi 2023 yılı net dönem karında düşüşe neden olmuştur.

Hisse İşlem Kodu

ONRYT.HE

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

22-23 Mayıs 2024, Saat: 10:30-13:00

Halka Arz Fiyatı

49,50 TL

Çıkarılmış Sermaye

50.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 12.830.000 TL

Ortak Satışı: 6.900.000 TL

- 3.200.000 TL (Cengiz Dede)

- 1.600.000 TL (Noyan Burçin Dede)

- 1.600.000 TL (Tolga Dede)

- 500.000 TL (Nurgül Dede)

Toplam: 19.730.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

62.830.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%31,40

Halka Arz Büyüklüğü

976.635.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Şirketin iletişim ve havacılık teknolojileri bölümünün iş geliştirme faaliyetleri ile diğer işletme sermaye ihtiyaçlarının karşılanması: %12,50

Şirketin yenilenebilir enerji teknolojileri bölümünün elektrik üretim tesisi yatırımlarına ilişkin proje geliştirme, birleşme & devralma ve tesis yapım faaliyetlerinin finansmanı: %57,50

Kısa/orta vadeli finansal borç ödemeleri: %20

AR-GE faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi: %5,00

Ofis ve teknik alanlar kapasitesinin artırılması: %5,00

Taahhütler

İhraççı ; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle payların borsa fiyatından bağımsız olarak; şirket tarafından bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını, şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satış veya halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Ortaklar ; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle, sahip oldukları halka arza konu olmayan şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa konu etmeyeceklerine, halka arza konu etmeyeceklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve ayrıca halka arza konu olmayan şirket paylarını, izahname onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

İhraççı ortaklarından Cengiz Dede, Noyan Burçin Dede ve Tolga Dede 24.04.2024 tarihinde Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.’ye olan ve diğer alacaklar hesabı altında izlenen borçlarının, borçların kapatılacağı tarihe kadar işleyecek faizleriyle birlikte halka arzdan elde edecekleri gelirle Onur Hızlı Şarj İstasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin diğer ortaklarıyla birlikte veya münferiden kapatacaklarını taahhüt etmişlerdir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

17.05.2024: https://www.onur.net/wp-content/uploads/SPK-Onayli-Izahname.pdf