Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde 28,00 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor…

Şirket Hakkında

Şirket ve bağlı ortaklıkları olan Çokyaşar Tel Örme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi San. Tic. A.Ş. ve Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme San. Tic. A.Ş. ile bir bütün olarak soğuk çekilmiş tel, yaylık tel, acsr teli, patentli tel, kaynaklı panel çit, galvanizli tel, halat, monotron, PVC kaplı tel, zırh teli, yassı tel, tavlı tel, yağlı balya teli, çubuk tel, helezon tel gibi malzemelerin imalatı, alımı ve satımı alanlarında faaliyet göstermektedir.

Şirket, Türkiye sınırları dahilindeki 3 ayrı ilde sahip oldukları arazilerde kurduğu fabrikalarda ve iştirakinin yurtdışında Arnavutluk’ta yer alan fabrikasında üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirketin bağlı ortaklıkları arasında %100 hissesine sahip olunan Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme San. Tic. A.Ş., %51 oranında hissesine sahip olunan Çokyaşar Tel Örme ve Dokuma Tel Galvanizleme Çivi San. Tic. A.Ş.,%100 oranında hissesine sahip olunan İntermiks Metal Pazarlama A.Ş. (gayrifaal) ve %51 oranında hissesine sahip olunan Cokyasar Wire Industries Albania S.H.A bulunmaktadır.

Şirket net satış hasılatı 2023 yılında bir önceki yıla göre %23,7 oranında azalarak 4,8mlr TL’ye gerilemiştir. Şirketin 2023 yılındaki brüt satış geliri 4,9mlr TL olup 1,7mlr TL’si yurt içi satışlardan, 3,2mlr TL’si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 2023/12 döneminde yurt dışı satışların bir önceki döneme göre %33,2 oranında azalarak toplam satışlar içindeki ağırlığı %66,3 olmuştur. 2023 yılında meydana gelen temel azalışın sebebi 6 Şubat 2023 depremi sonucu meydana gelen üretim, lojistik ve tedarik zincirinde oluşan aksamalar ile demir-çelik sektöründe fiyatların düşüş eğilimi göstermesi olmuştur. Şirketin net dönem karı 2023 yılında bir önceki yıla göre güçlü bir artış kaydederek 264mn TL (2022/12: 78,4mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin net kar marjı ise 2023 yılında bir önceki yıla göre 4,3 puan artışla %5,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Hisse İşlem Kodu

OZYSR.HE

Talep Toplama Yöntemi

Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

23-24 Mayıs 2024, Saat: 10:30-13:00

Halka Arz Fiyatı

28,00 TL

Çıkarılmış Sermaye

85.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 18.200.000 TL

Ortak Satışı Toplam: 7.800.000 TL

6.240.000 TL (Çokyaşar Holding A.Ş.)

780.000 TL (Derviş Ali Çokyaşar)

780.000 TL (Ömer Çokyaşar)

Toplam: 26.000.000 TL

Ek Ortak Satışı: 4.160.000 TL (Çokyaşar Holding A.Ş.)

Ek Ortak Satışı: 520.000TL (Derviş Ali Çokyaşar)

Ek Ortak Satışı: 520.000TL (Ömer Çokyaşar)

Ek Satış ile Toplam: 31.200.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

103.200.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,19 (%30,23 Ek Satış dahil)

Halka Arz Büyüklüğü

728.000.000 TL (873.600.000 TL Ek Satış Dahil)

Dağıtım Yöntemi

Halka arz Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

İşletme sermayesi güçlendirmesi: %30

Finansman maliyetinin azaltılması: %40

Yatırım finansmanı ve makine/ekipman alımları: %30

Fiyat İstikrarı

QNB Finans Yatırım, Şirket paylarına yönelik olarak payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır.

Taahhütler

İhraççı ; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle şirket paylarının bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı da dahil olmak üzere satış ve halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul A.Ş.’ye Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışında yer alan menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir düzenleyici kurum, borsa ve otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar almayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Ortaklar , Çokyaşar Holding A.Ş. Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle şirket paylarının bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı da dahil olmak üzere satış ve halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul A.Ş.’ye Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışında yer alan menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir düzenleyici kurum, borsa ve otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

Çokyaşar Holding A.Ş. şirket ortağı olarak mevcut paylarının satışından elde edeceği fonu, Şirket’e olan 183.728.342 TL tutarındaki ticari olmayan borcunun ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte tamamının ödenmesinde kullanacağını, bu suretle Şirket’in Çokyaşar Holding A.Ş.’den olan alacağını tahsil etmiş olacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

17.05.2024: https://www.ozyasar.com.tr/uploads/file/b0ba60989f2cf14f653ecec58f8ed161-1715976168115.pdf