Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş halka arz ediliyor.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde 35,00 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Şirket, fiili olarak; kendi tüzel kişiliği veya sahip olduğu bağlı ortaklıkları vasıtasıyla; siber güvenlik, yazılım, BT/ donanım ve OT/ teknolojik altyapı hizmetleri vermektedir. Şirket ve bağlı ortaklıkları yukarıda belirtilen fiili faaliyetleri kapsamında; müşterilerine bir bütün olarak veyahut başka bir deyişle sadece siber güvenlik ya da yazılım veya donanım şeklinde bir ayrıma gitmeden uçtan uca hizmet sunabilmektedir. Şirketin finansman imkanları, müşteri ihtiyaçları, personel yapılanması ve sair faktörleri göz önünde bulundurularak fonksiyonel ayrıma gitmek suretiyle fiilen faaliyet bulunan bağlı ortaklıkları: Destel Bilişim, Ditravo, iCredible’dır. Ayrıca Şirket’in bağlı ortaklığı Destel Bilişim’in sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Destel Connect bulunmaktadır. Şirketi’in sermayesini temsil eden payların %33,34’üne Fatih Erdoğan, %33,33’üne Abdulkerim Fırat, %33,33’üne ise Mehmet Erdoğan sahiptir.

Şirketin 2023/9A net dönem karı 45,84mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde (2022/9A) 4,5mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Şirket 2022 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla 13,47mn TL ve 35,68mn TL net kar elde etmiştir. Şirketin 2023 yılının ilk dokuz ayında hasılatı 481,05mn TL’dir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise hasılat 263,42mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

6 -7 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı

35,00 TL

Hisse İşlem Kodu

PATEK

Çıkarılmış Sermaye

120.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 14.000.000 TL

Ortak Satışı: 4.333.334 TL (Fatih Erdoğan)

: 4.333.333 TL (Mehmet Erdoğan)

: 4.333.333 TL (Abdulkerim Fırat)

Toplam: 27.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

134.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,15

Halka Arz Büyüklüğü

945.000.000 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilecek toplam 27.000.000 TL nominal değerli payların;

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: %70 (18.900.000 lot)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar %30 (8.100.000 lot)

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım: Eşit Dağıtım Yöntemi

Yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtım: Halk Yatırım önerisi dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Yatırım Harcamaları: %45

AR-GE (Ürün Geliştirme) Yeni Ürün Yatırımları: %35

İşletme Sermayesi: %20

Satmama Taahhüdü

İhraççı ve ortaklar için 1 yıl.

Fiyat İstikrarı

BİST’te işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca Halk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Halka Arz Edenler’in halka arzdan elde edeceği toplam brüt gelirin %10’u Halk Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istiktarını sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılacaktır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

02.02.2024: https://halkyatirim.com.tr/HalkaArz/pasifik/Onayl%C4%B1%20Izahname-PATEK.pdf