Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor…

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan 2024 tarihlerinde 135,00 TL sabit fiyat ile halka arz ediliyor...

Şirket Hakkında

Şirketin ana faaliyet konusu gayrimenkullerin alımı, satımı, kiraya verilmesi, üzerinde proje gerçekleştirilmesi ve gayrimenkuller, Bağlı Ortaklıklar ve Ortak Girişimler’den meydana gelen Grup portföyünün yönetilmesidir. Şirket Rönesans Holding Grubu’nun ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir. Grubun mevcut portföyünde halihazırda faaliyette olan on üç ticari gayrimenkul ve ileride üzerinde proje geliştirmeye müsait iki arsa ve Beachtown Projesi olmak üzere toplam on altı varlık bulunmaktadır. Grup’un portföyünde faal olarak bulunan varlıklar şunlardır: 1) Optimum İzmir AVM 2) Maltepe Park AVM ve Ofis 3) Karşıyaka Hiltown AVM 4) Küçükyalı Hiltown AVM ve Ofis 5) Samsun Piazza AVM ve Otel 6) Optimum Adana AVM 7) Maltepe Piazza AVM, Ofis ve Konut 8) Kahramanmaraş Piazza AVM 9) Şanlıurfa Piazza AVM 10) Optimum İstanbul AVM 11) Optimum Ankara AVM 12) Kozzy AVM 13) RönesansBiz Küçükyalı Ofis ve Okul. Grup’un portföyünde bulunan arsaları: 1) Ataşehir Arsası 2) Ümraniye Arsası, Grup’un projesi: 1) Beachtown Projesi olarak bulunmaktadır.

Şirketin 2023 yılında hasılatı bir önceki yıla göre %19,27 artışla 5.011mn TL olmuştur (2022: 4.201mn TL). Şirketin satış gelirlerinin yaklaşık %95’ini yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri oluşturmaktadır. Brüt kar 2022’de 2.620mn TL iken 2023 yılında 3.169mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin net dönem karı 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren finansal yılda 18.285mn TL olmuştur. Net kar 2022 yılına göre %25,50 artış göstermiştir. Net kardaki artışta pandemi sebebiyle yavaşlayan sektörün canlanması ve oluşan belirsizlik durumuna döviz artışı ve enflasyonun da eklenmesinin tüketici davranışları üzerinde yarattığı etki ile sektörde oluşan etkiden kaynaklanmaktadır.

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

17-18-19 Nisan 2024

Halka Arz Fiyatı

135,00 TL

Hisse İşlem Kodu

RGYAS

Çıkarılmış Sermaye

303.716.888 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 27.283.112 TL

Ortak Satışı : 6.074.338 TL (Euro Cube Private Limited)

Toplam: 33.357.450 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

331.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%10,08

Halka Arz Büyüklüğü

4.503.255.750 TL

Tahsis Grupları

Halka arz edilen toplam 33.357.450 TL nominal değerli payların;

Yurt içi Bireysel Yatırımcılar: %80 (26.685.960 TL)

Yurt içi Kurumsal Yatırımcılar: %20 (6.671.490 TL)

Dağıtım Yöntemi

Yurt içi bireysel yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi

Yurt içi kurumsal yatırımcıya dağıtılacak pay miktarına Konsorsiyum Liderleri’nin önerileri de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

Finansal borç geri ödemesi: %60-65

İlişkili taraflara ticari olmayan borç geri ödemesi: %5-10

Maltepe Park konut yatırımı: %15-20

İşletme sermayesi: %10-15

Taahhütler

İhraççı , şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satış veya halka arza konu edilmeyeceğine taahhütte bulunmuştur.

Ortaklar , şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle, sahip olduğu halka arza konu olmayan şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceğini beyan ve taahhüt etmiştir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

05.04.2024: https://rgy.com.tr/wp-content/uploads/2024/04/RGY_Izahname.pdf