Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz ediliyor

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30 Kasım - 1 Aralık 2023 tarihlerinde 7,00 TL sabit fiyattan borsada satış yöntemi ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Şirket 24.12.1996 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. SPK’dan alınan “Geniş Yetkili Aracı Kurum” kapsamında İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük, biri Ankara’da diğeri İzmir’de olmak üzere 2 şubesi ve Şekerbank ile yapılan sözleşme ile Şekerbank’ın tüm şubelerinde emir iletimine aracılık kanalıyla bireysel ve kurumsal müşterilerine yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Sermaye piyasalarında hizmet veren Şeker Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde aracılık hizmeti vermektedir. Şeker Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, alım-satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır.

Şirketin 2023/06 döneminde net dönem karı 23,98 mn TL olarak açıklanmıştır. 2022/06 döneminde ise net dönem karı 17,03mn TL’de bulunmaktadır. Satış gelirleri 2023/06’da 12.029mn TL iken, 2022/06’da 12.877mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Talep Toplama Yöntemi

Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Halka Arz Tarihleri

30 Kasım- 1 Aralık 2023 (Perşembe - Cuma) 10:30 – 13:00

Halka Arz Fiyatı

7,00 TL

Hisse İşlem Kodu

SKYMD.HE

Çıkarılmış Sermaye (Halka Arz Öncesi)

120.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 35.000.000 TL

Ortak Satışı: 17.500.000 TL (Şekerbank T.A.Ş)

Toplam: 52.500.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

155.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%33,87

Halka Arz Büyüklüğü

367.500.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Tamamı Eşit Dağıtım

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%100: İşletme Sermayesi

Fiyat İstikrarı

·
Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Şekerbank’ın halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının %30’luk fon kaynağı ile fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

27.11.2023 : https://www.sekeryatirim.com.tr/IcerikDosyalari/Dosyalar/skymd-spk-onayli-izahname(1).pdf

Taahhütler

İhraççı; Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Ortaklar; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle, sahip olduğu şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Halka arza ilişkin izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca maliki olunan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının borsa dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ve tüm bu taahhütlerin Borsa’da satışı da kapsayacak şekilde uygulanması taahhüdü verilmiştir.