Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde, 30,00 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Şirketin ana faaliyet alanı reçel, bal, fındık kreması, helva, tahin, pekmez üretimi, paketlemesi, baharat paketlemesi ve satışıdır. Ankara, 1938 yılında, kurulan Şirket, 1958 yılında kolektif şirkete dönüşerek mütevazı bir bakkaldan toptancılığa ve küçük çaplı imalatlara uzanmıştır.

Özet Finansal Bilgiler:

Şirketin toplam varlıkları 2023 yılında 2022 yılına göre %67 artış göstererek, 2,1mlr TL’ye çıkmıştır. Şirketin 2023 yıl sonu itbarıyla kaynaklarının %11’i kısa vadeli yükümlülükler, %11,5’i uzun vadeli finansal yükümlülükler ve %77,5’i özkaynaklardan oluşmaktadır. Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri 2021’den 2022’ye %2 azalmış, 2021’den 2023’e %248 artmıştır. Uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışın ana sebebi Afyon Soğuk Hava ve Meyve İşletme Tesisi yatırımı için kullanılan uzun vadeli kredi ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü artışıdır.

Şirketin hasılatı 2021, 2022, 2023 ve 2024/03 dönemlerinde sırasıyla 1,2mlr TL, 1,5mlr TL, 1,7mlr TL ve 428,0mn mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2022 ve 2023 yıllarında hasılatı bir önceki yıllara göre sırasıyla %25 ve %12 oranında artış göstermiştir. Şirketin net dönem karı; 2021, 2022 ve 2023 dönemlerinde sırasıyla 16,6mn TL, 5,8mn TL ve 15,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 2021, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla %1,4, %0,4 ve %0,9 olmuştur. Net dönem karı 2023/03 ve 2024/03 dönemlerinde sırasıyla 1,9mn TL ve 12,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2023/03 döneminde 0,4% olan net kar marjı, 2024/03 döneminde %2,9’a yükselmiştir.

Hisse İşlem Kodu

SEGMN

Satış Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

26-27-28 Haziran 2024

Halka Arz Fiyatı

30,00 TL

Çıkarılmış Sermaye

144.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı: 35.000.000 TL

Ortak Satışı Toplam :24.000.000 TL

Toplam: 59.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

179.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%32,96

Halka Arz Büyüklüğü

1.770.000.000 TL

Tahsis Grupları

-  %70: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

- %20: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

- %10: Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu için Eşit Dağıtım Yöntemi kullanılacaktır.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

-İşletme sermayesinin güçlendirilmesi %50

- Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları %20

- Yeni yatırımlar %30

Fiyat İstikrarı

Şirket paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ancak fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı 30 gündür. Halka arz gelirinden elde edilecek brüt fon tutarının %10’u olan fon kaynağı ile “Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler” in gerçekleştirilmesi planlanmaktadır .

Taahhütler

İhraççı : Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde, Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, taahhüt etmiştir.

Ortaklar : Şirket paylarını Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren bir (1) yıl  boyunca satmamayı taahhüt etmişlerdir.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

14.06.2024: https://cdn.gedik.com/media/media/2zephr3l/segmen_gida_onayli_izahname.pdf