Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş halka arz ediliyor

Sur Yapı'nın yükselen değeri Sur Tatil GYO, 7-8 Aralık tarihlerinde 49,18 TL sabit fiyatla talep toplama yönetimi ile halka arz ediliyor.

Şirket Hakkında

Şirket, Sur Yapım İnşaat A.Ş.’nin kismi bölünmesi suretiyle 24 Mart 2022 tarihinde Sur Tatil Evleri Anonim A.Ş olarak kurulmuş, SPK’nın 17.02.2023 tarihli iznini takiben “Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” olarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Şirket inşaat, gayrimenkul ve devre mülk sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Şirket’in gayrimenkul portföyü:

-Sur Tatil Evleri Projesi

-Sur Yapı Excellence Dükkan’dan oluşmaktadır.

1.12.2023 tarihi itibariyle Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sur Yapı) şirket paylarının %100’ünün (yüzde yüz) sahibidir.

Şirket’in tek tüzel kişi ortağı olan Sur Yapı’nın pay sahipleri Ziya Altan Elmas ve Ufuk Elmas’tır. Şirket’in de dahil olduğu Sur Şirketler Grubu’ndaki şirketler: Doğu Gayrimenkul San ve Tic A.Ş., Hatay Akpınar Madencilik ve Yapı Malzemeleri San ve Tic A.Ş., Marka Gayrimenkul Yatırım San ve Tic A.Ş., Doruk Gayrimenkul Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Sur Emlak Yatırım A.Ş., Sur Yapım İnşaat A.Ş. , Sur Varlık İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’dir.

Şirketin 2023/06 dönemine ilişkin net dönem karı 1.113,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin esas faaliyet karı 2023/06 döneminde 989mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Hisse İşlem Kodu

SURGY

Talep Toplama Yöntemi

“Sabit Fiyat ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Halka Arz Tarihleri

07-08 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

49,18 TL

Çıkarılmış Sermaye

145.000.000 TL

Halka Arz Şekli ve Miktarı

Sermaye Artırımı : 22.500.000 TL

Ortak Satışı: 22.500.000 TL

Toplam: 45.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

167.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%26,87

Halka Arz Büyüklüğü

2.213.100.000 TL

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : Eşit Dağıtım Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Yurt İçi Kurumsal yatırımcılar: Her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri’nin önerisi dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı

%10-%15: İşletme Sermayesi Ziraat Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir

%85-%90: Sur Tatil Evleri Antalya projesinin finansmanı

Tahsisat Grubu

36.000.000 TL (%80) nominal değerli kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

9.000.000 TL (%20) nominal değerli kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

Fiyat İstikrarı

Şirket payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır.

İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri

4.12.2023: https://www.surtatilevlerigyo.com.tr/dosyalar/web_dosya/onayli-izahname.pdf

Taahhütler

İhraççı; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlete ilişkin düzenleyici kurum,borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, şüpheye mahal vermemek adına Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından fiyat istikrarı işlemlerinden idenebilecekleri payların, yukarıdaki sınırlamalardan hariç tutulacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Ayrıca Fon Kullanım Raporu’nda bahsi geçen harcamalar dışında halka arzdan elde edilecek fonun, döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmayacağı da kabul beyan ve taahhüt edilmilştir.

Ortaklar; şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlete ilişkin düzenleyici kurum,borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, şüpheye mahal vermemek adına Şirket paylarının, Şirket izahnamesinin onay tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satılmamasına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmemesine ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.